مکانیسم های اصولی میان بی عدالتی سازمانی درک شده و رفتار های انحرافی محل کار

ساخت وبلاگ

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : مدیریت
تعداد صفحات ترجمه : 22 صفحه
قيمت ترجمه : 25000 تومان

توضيحات مقاله


مکانیسم های اصولی میان بی عدالتی سازمانی درک شده و رفتار های انحرافی محل کار

چکیده

این مطالعه  نقش تعدیل کننده احساسات منفی ظاهری (خشم) بر ارتباط مستقیم میان  بی عدالتی درک شده (توزیعی, رویه ای و تعاملی) و رفتار های انحرافی محل کار که به سمت سازمان هدایت شده اند (DBO), و رفتار های انحرافی محل کار که به سمت افراد هدایت شده اند (DBI) را بررسی می کند. مطالعه بیشتر فرض می کند که متغیر های گرایشی (خوش خلقی و روان رنجوری) ارتباطات رفتار های انحرافی- احساسات- برداشت ها از بی عدالتی را تعدیل خواهد نمود. داده های بررسی از کارکنان UWV (سازمان اجرای بیمه های کارکنان) هلند, جمع آوری گردید. تحلیل فاکتور تایید کننده و تحلیل میانجی گری, برای بررسی مدل فرضی این مطالعه استفاده گردید. تجزیه و تحلیل ها نشان داد که تناسب کافی میان داده ها و مدل تست شده وجود دارد. مطابق با انتظارات, ارتباط مثبت میان احساسات منفی ظاهری (خشم) و رفتار های انحرافی محل کار وجود دارد (DBO و DBI). بعلاوع, تحلیل بیشتر, نشان داد که خشم به طور کامل واسطه ارتباطات مثبت میان بی عدالتی تعاملی و توزیعی و رفتار های انحرافی محل کار است (DBO و DBI). هرچند, ارتباط مثبت مستقیم میان بی عدالتی رویه ای و رفتار های انحرافی محل کار (DBO), تا حدی به واسطه خشم بود. تعامل میان خشم و صفات گرایشی (خوش خلقی, و روان رنجوری) در رفتار های انحرافی نیز قابل ملاحظه بود. محدودیت های مطالعه و پیامد های عملی, مورد بحث قرار گرفته است.

کلید واژه: بی عدالتی ،خشم، احساسات، انحراف سازمانی، انحرف فردی و غیره

—————————————————-

عنوان اصلی مقاله :  The underlying mechanism between perceived organizational injustice and deviant workplace behaviors: Moderating role of personality traits

ترجمه فارسی عنوان : مکانیسم های اصولی میان بی عدالتی سازمانی درک شده و رفتار های انحرافی محل کار: نقش تعدیل کننده صفات شخصی

تعداد صفحات انگلیسی: ۱۱ صفحه

تعداد صفحات ترجمه : ۲۲ صفحه

قیمت ترجمه فارسی: ۲۵۰۰۰ تومان

دانلود رایگان نسخه انگلیسی ژورنال و خرید ترجمه فارسی به صورت آنلاین از لینک های پایین

http://www.mihantarjomeh.com/wp-content/uploads/2016/06/english44.png

-برای خرید فایل ترجمه مقاله به صورت آنلاین از لینک زیر استفاده نمائید

برای خرید فایل ترجمه به صورت انلاین کلیک کنید

...
نویسنده : بازدید : 10 تاريخ : يکشنبه 24 تير 1397 ساعت: 20:28