لباس نازک مهتاب کرامتی در تایلند

ساخت وبلاگ

در این مراسم، مهتاب کرامتی به عنوان نمونه ای از زنان تاثیر گذار آسیا شناخته شد و در این مراسم از او تقدیر به عمل آمد. این مراسم توسط نهاد گردشگری تایلند و با حضور زنان موثر در جامعه اجرا شده بود.

<font color='#ff0000'>لباس</font> <font color='#ff0000'>نازک</font> <font color='#ff0000'>مهتاب</font> <font color='#ff0000'>کرامتی</font>

<font color='#ff0000'>لباس</font> <font color='#ff0000'>نازک</font> <font color='#ff0000'>مهتاب</font> <font color='#ff0000'>کرامتی</font>

<font color='#ff0000'>لباس</font> <font color='#ff0000'>نازک</font> مهتاب کرامتی

لباس نازک مهتاب کرامتی

منبع : آرگا

...
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : يکشنبه 21 مرداد 1397 ساعت: 1:25